[ ../IMG

Espéranto-Provence

Hejmpaĝo > Okazintaĵoj > 2018-07-28 / 08-04 - 103a Universala Kongreso de Esperanto

lasta ŝanĝo je la 2a aprilo 2018

tiu artikolo en la franca: e Congrès Mondial d’Espéranto "> 2018-07-28 / 08-04 - 103e Congrès Mondial d’Espéranto

2018-07-28 / 08-04 - 103a Universala Kongreso de Esperanto

La provizora programo estas :

  • Sabato, 28 julio Malfermo de la kongresejo (Fakultato pri Juro) je 9h00. Registriĝo. Dis­donado de dokumentoj. Komitato de UEA. Unuafojaj Kongresanoj. Libroservo. Movada Foiro. Giĉetoj funkcias ĝis 18h00.
  • Dimanĉo, 29 julio Solena Inaŭguro (10h00). Libroservo. Inaŭguro de IKU/AIS. Kongresa Temo. E-kursoj. Portugala Eksprese. Nacia Vespero.
  • Lundo, 30 julio Libroservo. IKU- prelegoj. E-kursoj. Kleriga Lundo. Portugala Eksprese. Ekumena Diservo. Teatro. Bankedo. Kongresa Balo.
  • Mardo, 31 julio Libroservo. E-kursoj. Tago de Lernado. IKU-prelegoj. Kongresa Temo. Estraro respondas. Portugala Eksprese. Landa Agado. Delegita Reto. Societo Zamenhof. Kabaredo. Koncerto.
  • Merkredo, 1 aŭgusto Tuttagaj eks­kursoj. (Kongresejo fermita.)
  • Ĵaŭdo, 2 aŭgusto Libroservo. Libroj de la Jaro. IKU-prelegoj. Kongresa Temo. Esperantologia Konferenco. Belartaj Konkursoj. Portugala Eksprese. E-kursoj. Centra Oficejo respondas. Urba Akcepto (por invititoj). Koncerto.
  • Vendredo, 3 aŭgusto Libroservo. Komitato de UEA. IKU-prelegoj. KER-ekzamenoj. Faka Forumo. Aŭkcio. Venontaj UK-oj. Internacia Arta Vespero.
  • Sabato, 4 aŭgusto Solena Fermo (10h00). Libroservo (ĝis 14h00). Fermo de la kongresejo (14h00).
    La Estraro de UEA rezervas al si la rajton fari ŝanĝojn.

Ĉiuj detaloj pri la kongreso haveblas sur la retejo de UEA kaj la Fejsubka paĝo de la LKK.

En la sama rubriko: