[

Espéranto-Provence

Aktualaĵoj

Aktuala numero de nia kvaronjara gazeto : 124 - printempo 2021

Vorto de la prezidanto - El la regionaj asocioj - Federacianoj esprimas sin skribe - Provencanoj esprimas sin pentre aŭ fote - Paĝo de la komencantoj - ZEO-oj en PACA - Agendo - Retaj suplementoj

2021-02/27-03/06 - Mediteranea Esperanto-Semajno > nuligita

Pro la sankrizo, la Mediteranea Esperanto-Semajno, kiu devis okazi de la 27-a de februaro ĝis la 6-a de marto 2021 en Les Issambres (83, Francio) estis nuligita..

Antaŭaj numeroj de nia gazeto

Nia gazeto aperas kvarfoje jare, en januaro (vintra n°), aprilo (printempa n°), julio (somera n°) kaj oktobro (aŭtuna n°).
Vi trovos ĉi tie la PDF-ojn de la antaŭaj numeroj, kiujn vi povos elŝuti.
Bonan legadon !

Ĉio per komputilo kaj poŝtelefono

Nun, oni trovas ĉion per interreto...Tamen utilas scii kion serĉi kaj kiel serĉi...

Malnovaj revuoj

Ni aldonas ĉi tie skanitajn versiojn de malnovaj revuoj publikigitaj en nia regiono kiam ni trovas ilin.