[

Espéranto-Provence

Aktualaĵoj

0 | 5

aliĝi al nia federacio por la jaro 2022

Ĉu vi emas realiĝi al Espéranto-Provence en 2022, aŭ unuafoje iĝi membro de nia federacio ? Antaŭdankon pro via subteno !

Aktuala numero de nia kvaronjara gazeto : 127 - vintro 2021/2022

vorto de la redaktoro - raportoj pri 2021 - Eo-eventoj en nia regiono - Kovim ka Esperanto - Jutuba kanalo EsKu - vojaĝemaj federacianoj - ZEO en Marsejlo (sekvo) - nekrologo - agendo - reta suplemento pri Reunio

EsKu - Esperanto-Kulturo - estas lanĉita

Provencanoj lanĉis novan JuTuban kanalon dediĉitan al la Esperanta kulturo.

2021-07-26 - Esperanto-Tago

La Esperanto-Tago okazas ĉiujare en la mondo okaze de la datreveno de la eldono de la Unua Libro de Esperanto, la 26-an de julio 1887.

Antaŭaj numeroj de nia gazeto

Nia gazeto aperas kvarfoje jare, en januaro (vintra n°), aprilo (printempa n°), julio (somera n°) kaj oktobro (aŭtuna n°).
Vi trovos ĉi tie la PDF-ojn de la antaŭaj numeroj, kiujn vi povos elŝuti.
Bonan legadon !

0 | 5